archivovanie údajov

Text hesla

archivovanie údajovinform. proces vytvárania kópie údajov na archivačnom médiu s cieľom chrániť údaje pred stratou alebo zachovať stav údajov. Ako archivačné médiá sa používajú magnetické pásky, pevné disky, diskety, magnetooptické disky, zapisovateľné optické disky (WORM).

Zverejnené v auguste 1999.

Archivovanie údajov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archivovanie-udajov