Arbeiter Turn- und Sportverband

Text hesla

Arbeiter Turn- und Sportverband [-baj- športfer-], ATUS — robotnícky telocvičný a športový zväz nemeckých občanov ČSR žijúcich najmä v Sudetách. Založený 1919 v Ústí nad Labem, nadväzoval na ATUS založený v Nemecku 1893. Bol sekciou Luzernskej športovej internacionály (LŠI), politicky ovplyvňovaný sociálnou demokraciou. Najviac členov mal v polovici 20. rokov 20. stor. (53-tis.). Jednoty ATUS vyvíjali telovýchovnú, športovú a kultúrno-vzdelávaciu činnosť.

Zverejnené v auguste 1999.

Arbeiter Turn- und Sportverband [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arbeiter-turn-und-sportverband