Arason, Jón

Text hesla

Arason, Jón, 1484 Grýta – 7. 11. 1550 Skálholt (popravený) — islandský biskup (od 1524), politik a básnik. Postavil sa proti reformácii mocensky presadzovanej dánskym kráľom Kristiánom III. V 30. rokoch 16. stor. založil prvú tlačiareň na Islande, ako posledný predstaviteľ stredovekej skaldskej poézie bol významným autorom duchovnej lyriky. Jeho násilná smrť znamenala koniec katolicizmu a zároveň aj koniec svojbytného vývinu krajiny.

Zverejnené v auguste 1999.

Arason, Jón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arason-jon