Antifašistická rada národného oslobodenia Juhoslávie

Text hesla

Antifašistická rada národného oslobodenia Juhoslávie, AVNOJ — najvyšší orgán prokomunistickej politickej moci založený 26. – 27. 11. 1942 v Bihaći na území ovládanom komunistickými partizánskymi oddielmi, do 1945 touto mocou považovaný za najvyšší zastupiteľský zbor, neskôr i za najvyšší domáci zákonodarný a výkonný orgán. Druhé zasadnutie AVNOJ (29. – 30. 11. 1943 v meste Jajce) rozhodlo nepovoliť kráľovi Petrovi II. Karadjordjevićovi návrat do krajiny, odňať právomoci exilovej vláde a odsúdiť činnosť D. Mihajlovića. Tretie zasadnutie (7. – 8. 10. 1945) sa vyhlásilo za Dočasné národné zhromaždenie, ktoré fungovalo až do volieb v novembri 1945. Predsedom bol I. Ribar, členmi prevažne komunisti, časť predstaviteľov ľavicových prúdov a ľavicovej inteligencie (→ Juhoslávia).

Text hesla

Antifašistická rada národného oslobodenia Juhoslávie, AVNOJ — najvyšší orgán prokomunistickej politickej moci založený 26. – 27. 11. 1942 v Bihaći na území ovládanom komunistickými partizánskymi oddielmi, do 1945 touto mocou považovaný za najvyšší zastupiteľský zbor, neskôr i za najvyšší domáci zákonodarný a výkonný orgán. Druhé zasadnutie AVNOJ (29. – 30. 11. 1943 v meste Jajce) rozhodlo nepovoliť kráľovi Petrovi II. Karadjordjevićovi návrat do krajiny, odňať právomoci exilovej vláde a odsúdiť činnosť D. Mihajlovića. Tretie zasadnutie (7. – 8. 10. 1945) sa vyhlásilo za Dočasné národné zhromaždenie, ktoré fungovalo až do volieb v novembri 1945. Predsedom bol I. Ribar, členmi prevažne komunisti, časť predstaviteľov ľavicových prúdov a ľavicovej inteligencie (→ Juhoslávia).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Antifašistická rada národného oslobodenia Juhoslávie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antifasisticka-rada-narodneho-oslobodenia-juhoslavie