antarktis

Text hesla

antarktis [gr.] — fytogeografická (floristická) oblasť sveta, najchudobnejšia a najdifúznejšia čo do zloženia a početnosti druhov. Kvitnúce rastliny zasahujú len po 62° južnej šírky, kde sa vyskytuje iba 13 endemických rodov a 2 endemické čeľade. Antarktis je rozdelená na 4 podoblasti: aucklandskú podoblasť, patagónsku podoblasť, podoblasť antarktické ostrovy a podoblasť antarktická pevnina.

Zverejnené v auguste 1999.

Antarktis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antarktis