antarktické ostrovy

Text hesla

antarktické ostrovy — floristická podoblasť oblasti antarktis. Zaberá ostrovy Kergueleny, Južné Sandwichove ostrovy, Južné Orkneje, Ostrov princa Eduarda a i. Má takmer iba bylinnú druhovo veľmi chudobnú flóru s asi 150 druhmi. Endemitné sú 2 rody Pringlea a Lyallia a 30 % druhov.

Zverejnené v auguste 1999.

Antarktické ostrovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antarkticke-ostrovy