Anna Jagelovská

Text hesla

Anna Jagelovská, 23. 7. 1503 – 27. 1. 1547 — česká a uhorská kráľovná, dcéra Vladislava II. Jagelovského, manželka rímsko-nemeckého kráľa Ferdinanda I. (od 1521). Po smrti brata Ľudovíta II. Jagelovského v bitke pri Moháči (1526) uplatňovala vlastné dedičské práva (na základe zmluvy o nástupníctve podpísanej 1515 v Bratislave) a spolu s manželom sa stala spoluzakladateľkou habsburskej monarchie. Porodila 15 detí, pri poslednom pôrode zomrela.

Zverejnené v auguste 1999.

Anna Jagelovská [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anna-jagelovska