Anjang

Text hesla

Anjang, oficiálny prepis Anyang — mesto v severozáp. časti Kórejskej republiky; 602-tis. obyvateľov (2010). Koncom 20. stor. sa rozvinulo na najvýznamnejšie priemyselné satelitné mesto Soulu. Priemysel textilný, papiernický, stavebných materiálov. V 2. pol. 20. stor. sa tam nachádzali najväčšie filmové štúdiá Kórejskej republiky.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. septembra 2016.

Anjang [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anjang