Angermayerovci

Text hesla

Angermayerovci [-majer-] — rodina bratislavských kníhtlačiarov, nakladateľov a novinárov: Karol st. (4. 11. 1838 Bratislava – 7. 12. 1917 tamže) kúpil 1871 kníhtlačiareň v Bratislave, od 1873 tlačil denník Pressburger Zeitung, 1880 – 85 jeho zodpovedný redaktor. Jeho syn Karol ml. (9. 3. 1877 Bratislava – 18. 5. 1938 tamže) viedol tlačiareň od 1906 s bratom Ľudovítom (8. 7. 1879 Bratislava – 1. 10. 1958 tamže), od 1907 aj vedenie denníka Pressburger Zeitung. Ľudovít viedol tlačiareň až do znárodnenia 1948, bol predsedom grémia majiteľov tlačiarní. Po 1918 patrila tlačiareň k najväčším v Bratislave.

Zverejnené v auguste 1999.

Angermayerovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angermayerovci