andská podoblasť

Text hesla

andská podoblasť — podoblasť floristickej oblasti neotropis. Na svoju veľkosť (zaberá skoro celé Andy okrem juž. časti) pomerne druhovo chudobná (8-tis.), až 7 endemických čeľadí a veľa rodov. Prímes tvoria prvky holarktisu (napr. dráčovité, lomokameňovité, brezovité) a antarktisu (napr. araukáriovité).

Zverejnené v auguste 1999.

Andská podoblasť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andska-podoblast