Andrade, António de

Text hesla

Andrade, António de, 1580 – 19. 3. 1634 Goa, India — portugalský jezuita a cestovateľ. Od 1601 pôsobil v Indii. R. 1624 sa vydal na veľkú cestu pozdĺž Gangy do Himalájí, po prekročení ktorých ako prvý Európan podal správu o Tibete v knihe Novo Descobrimento. Neskôr cestu opakoval a založil v tibetskom Cabrangu misijnú stanicu, z ktorej sa neskôr uskutočňovali poznávacie cesty do vnútrozemia a do severných údolí Himalájí.

Zverejnené v auguste 1999.

Andrade, António de [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andrade-antonio-de