andozem

Text hesla

andozem, andosol — pedol. typ pôdy s fulvickým či melanickým A pôdnym horizontom alebo s andickými varietami A horizontov nad kambickým andickým horizontom vyvinutý na zvetraninách vulkanických hornín s prevahou sopečného skla. Hnedočierny humusový horizont je hrubý viac ako 30 cm, obsahuje 5 – 10 % humusu, s prevahou fulvokyselín a s objemovou hmotnosťou menšou ako 900 kg/m3. Spravidla má tixotropné vlastnosti (→ tixotropia). Tmavohnedý kambický horizont obsahuje veľa amorfného ílovitého materiálu alofánu. Andozeme sú produkčné poľnohospodárske a lesné pôdy. Na svete sa najviac vyskytujú v Japonsku, Indonézii, Etiópii a na Novom Zélande, na Slovensku sporadicky v Kremnických vrchoch, na Poľane, Sitne a iných pohoriach s vulkanickými horninami.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. mája 2017.

Andozem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andozem