analytický stroj

Text hesla

analytický stroj — mechanický stroj na automatickú realizáciu výpočtového procesu všeobecného charakteru navrhnutý Ch. Babbageom 1833 – 36. Z hľadiska rozkladu výpočtového procesu na sekvencie elementárnych operácií a na ich automatické realizácie ide o predchodcu súčasných počítačov. Umožňoval realizáciu takých programových konštrukcií, ako sú podmienený príkaz a cyklus. Babbageove myšlienky o tzv. programovaní analytického stroja ďalej rozpracovala a rozšírila A. Lovelace. Analytický stroj nebol nikdy kompletne postavený.

Zverejnené v auguste 1999.

Analytický stroj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyticky-stroj