analógový signál

Text hesla

analógový signál, spojitý signál — signál nadobúdajúci určitú hodnotu v každom časovom okamihu, reprezentovaný elektrickým napätím, prúdom alebo inou fyzikálnou veličinou; matematicky ho možno opísať spojitou funkciou.

Zverejnené v auguste 1999.

Analógový signál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analogovy-signal