Amoros y Ondeano, Francisco

Text hesla

Amoros y Ondeano, Francisco, markíz, 1770 – 8. 8. 1848 — španielsky dôstojník, bonapartista, veliteľ vojenského telovýchovného ústavu v Madride. Po porážke Napoleona I. Bonaparta emigroval do Paríža, kde 1820 založil vojenský telovýchovný ústav, do jeho zrušenia 1837 jeho riaditeľ, neskôr majiteľ súkromného ústavu, v ktorom zaviedol lekársku kontrolu cvičencov a telesnú výchovu budoval na vedeckom základe. Autor Príručky telesnej, gymnastickej a morálnej výchovy (Manuel d’éducation physique, gymnastique et morale, 1830).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 29. októbra 2017.

Amoros y Ondeano, Francisco [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amoros-y-ondeano-francisco