Americké združenie reklamných agentúr

Text hesla

Americké združenie reklamných agentúr, American Association of Advertising Agencies, AAAA, aj 4 A’s — národné združenie pre reklamný obchod v USA kontrolujúce princípy etického správania svojich klientov. Založené 1917.

Text hesla

Americké združenie reklamných agentúr, American Association of Advertising Agencies, AAAA, aj 4 A’s — národné združenie pre reklamný obchod v USA kontrolujúce princípy etického správania svojich klientov. Založené 1917.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Americké združenie reklamných agentúr [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/americke-zdruzenie-reklamnych-agentur