Ambrose, Anton Štefan

Text hesla

Ambrose, Anton Štefan, vlastným menom Ambrosi, 16. 10. 1867 Kobyly, okres Bardejov – 10. 9. 1941 štát Kalifornia, USA — slovenský novinár, spolkový kultúrny pracovník Slovákov v USA, kam sa vysťahoval 1882. Založil tam najstarší slovenský časopis Slovák v Amerike (1889, Plymouth), spoluzakladateľ Národného slovenského spolku (1890), 1901 – 12 jeho predseda. R. 1904 vydal Memorandum o postavení Slovákov v Uhorsku a predložil ho kongresu Medziparlamentnej únie v Saint Louis. Počas 1. svetovej vojny aktivizoval prostredníctvom Slovenskej ligy v Amerike česko-slovenský zahraničný odboj a získaval dobrovoľníkov z radov amerických Slovákov do česko-slovenskej armády vo Francúzsku. R. 1921 – 38 tlačový tajomník československej vlády v Prahe zodpovedný za informácie pre krajanskú tlač. R. 1938 sa vrátil do USA.

Zverejnené v auguste 1999.

Ambrose, Anton Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ambrose-anton-stefan