aluviálne pôdy

Text hesla

aluviálne pôdy — pôdy tvoriace sa z aluviálnych sedimentov nanesených pri opakovaných záplavách v nivách vodných tokov. V ich genéze sa odráža istá miera hydromorfizmu. Vlastnosti aluviálnych pôd závisia od povahy usadených materiálov a od vplyvu podzemnej vody. Svojím charakterom sú aluviálnym pôdam čiastočne podobné koluviálne pôdy (→ koluvizem), ktoré vznikajú z materiálu usadeného na úpätí svahov. Najbežnejšími typmi aluviálnych pôd sú fluvizeme a čiernice.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. mája 2017.

Aluviálne pôdy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aluvialne-pody