Alto Catumbela

Text hesla

Alto Catumbela [-tu ka-] — mesto v záp. Angole v provincii Benguela na rieke Catumbela, 1 250 m n. m.; 17-tis. obyvateľov (2012). Priemysel celulózovo-papiernický (na báze eukalyptov), 45 km severozápadne priehradná nádrž Lomaúm s hydroelektrárňou na rieke Catumbela. V okolí rozsiahle oblasti eukalyptových lesov a plantáží sisalu.

Text hesla

Alto Catumbela [-tu ka-] — mesto v záp. Angole v provincii Benguela na rieke Catumbela, 1 250 m n. m.; 17-tis. obyvateľov (2012). Priemysel celulózovo-papiernický (na báze eukalyptov), 45 km severozápadne priehradná nádrž Lomaúm s hydroelektrárňou na rieke Catumbela. V okolí rozsiahle oblasti eukalyptových lesov a plantáží sisalu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. septembra 2016.

citácia

Alto Catumbela [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alto-catumbela