alpská kombinácia

Text hesla

alpská kombinácia — športová disciplína zjazdového lyžovania; skladá sa zo zjazdu (absolvuje sa ako prvý) a slalomu. R. 1982 bola zaradená do programu majstrovstiev sveta a olympijských hier ako osobitná disciplína s nižšou obťažnosťou tratí ako špeciálne preteky v zjazde a slalome. Vznikla s cieľom utlmiť príliš rozmáhajúcu sa špecializáciu na jednu disciplínu a podporiť rozvoj všestrannosti v zjazdovom lyžovaní. Spočiatku v nej dominovali špecialisti zjazdári, v neskorších rokoch iba všestranní pretekári, ktorí dosahujú vyrovnané výkony v obidvoch disciplínach. Zo slovenských pretekárov dosiahli v alpskej kombinácii významné úspechy na ZOH Lucia Medzihradská (*1968; 6. miesto 1988 v Calgary, 8. miesto 1992 v Albertville, 13. miesto 1994 v Lillehammeri), Peter Jurko (*1967; 5. miesto 1988 v Calgary) a Adrián Bíreš (*1969; 8. miesto 1988 v Calgary).

Zverejnené v auguste 1999.

Alpská kombinácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alpska-kombinacia