alopatria

Text hesla

alopatria [gr. + lat.] — z biogeografického hľadiska výskyt rás toho istého druhu, poddruhov alebo blízko príbuzných druhov na rozličných geografických územiach (opak: sympatria).

Zverejnené v auguste 1999.

Alopatria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alopatria