Almada

Text hesla

Almada — prístavné mesto v Portugalsku v dištrikte Lisabon; 96-tis. obyvateľov (2011). Lodiarsky priemysel. Satelitné mesto Lisabonu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. septembra 2016.

Almada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/almada