Ali-Bajramly

Text hesla

Ali-Bajramly — mesto v Azerbajdžane v Kursko-arakskej nížine na rieke Kura; 72-tis. obyvateľov (2015). V okolí ložiská zemného plynu, na báze ktorých pracuje tepelná elektráreň s výkonom 600 MW. Priemysel chemický, kožiarsky, textilný (bavlnársky), potravinársky (výroba rastlinných olejov).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. septembra 2016.

Ali-Bajramly [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ali-bajramly