algol 60

Text hesla

algol 60, Algorithmic Language 1960 — jeden z prvých procedurálnych programovacích jazykov, vhodný na vedecké výpočty. Prvý jazyk, ktorého syntax bola definovaná v Backusovom-Naurovom tvare. Algol 60 sa nikdy komerčne nerozšíril a dnes sa používa veľmi zriedkavo. Historicky je dôležitý pre nové myšlienky, ktoré zaviedol do programovania: bloky (→ štruktúrované programovanie), rekurzia, explicitná deklarácia typov premenných.

Zverejnené v auguste 1999.

Algol 60 [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/algol-60