Alexander Dobrý

Text hesla

Alexander Dobrý, Alexandru cel Bun, ? – 1432 — moldavský vojvoda, od 1400 knieža. Aby si zabezpečil pomoc proti Turkom a aby mohol čeliť uhorským pokusom obnoviť v Moldavsku vládu, uznal sa za poľského vazala. Premyslenou politikou si počas vnútropolitických sporov v Osmanskej ríši zabezpečil dlhoročný mier a okrem léna od poľského kráľa získal ďalšie územia v Podolí a neskôr v časti Valašska i kontrolu nad viacerými čiernomorskými prístavmi. R. 1426 sa vyhlásil za panovníka moldavsko-valašského územia. Za jeho vlády ekonomický a kultúrny rozmach, podporoval obchod a rozvoj miest, budoval nové cirkevné ustanovizne, ktoré sa stali centrami písomníctva, založil samostatnú moldavskú metropoliu. Poskytol ochranu mnohým bulharským vzdelancom.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexander Dobrý [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexander-dobry