Alaverdi

Text hesla

Alaverdi — mesto v sev. časti Arménska pri rieke Debed (pravostranný prítok Kury) na železničnej trati Jerevan – Tbilisi; 13-tis. obyv. (2011). Najstaršie stredisko spracúvania medi v Arménsku. Priemysel chemický (výroba kyseliny sírovej a fosforečných hnojív), ľahký, potravinársky. Jeden z oporných bodov arménskych boľševikov v boji o nastolenie sovietskej moci.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. septembra 2016.

Alaverdi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alaverdi