Alauta româneascã

Text hesla

Alauta româneascã [-myneaska] — literárna príloha časopisu Albina româneascã. Vychádzala nepravidelne od 14. 3. 1837 do sept. 1838 v Iaşi (13 čísel). Cieľmi pôvodných článkov i prekladov boli šírenie národných myšlienok, rumunského jazyka a potreba nahradiť cyriliku latinkou.

Zverejnené v auguste 1999.

Alauta româneascã [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alauta-romaneasca