aktivovaný kal

Text hesla

aktivovaný kal — mikrobiálna populácia schopná aeróbnymi procesmi rozkladať organickú hmotu v odpadových vodách (priemyselných, poľnohospodárskych) na oxid uhličitý a vodu (→ biologické čistenie odpadových vôd). Mikrobiálna populácia aktivovaného kalu závisí od typu odpadu a má pomerne malú pestrosť druhového zastúpenia. Podstatnú časť tvoria heterotrofné baktérie patriace ku gramnegatívnym nesporulujúcim druhom (napr. Achromabacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Pseudomonas), prípadne ku grampozitívnym druhom baktérií zastúpeným čeľaďou Micrococcaceae. Na čistiacom procese sa zúčastňujú aj niektoré pohyblivé prvoky, napr. Paramecium, a to pohlcovaním baktérií. Ak sú zastúpené v nedostatočnom množstve, voda po čistení odteká zakalená od množstva baktérií. Z aktívneho kalu je možné izolovať aj zástupcov vláknitých húb a kvasiniek.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktivovaný kal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivovany-kal