aktivita v systéme

Text hesla

aktivita v systémeinform. na zvolenej úrovni pohľadu na diskrétny systém elementárna, ďalej nedeliteľná činnosť trvajúca konečný čas. Začiatok aj ukončenie aktivity v systéme je udalosťou v systéme. Pomocou aktivity v systéme je možné opísať správanie systému.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktivita v systéme [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivita-v-systeme