akrobacia

Text hesla

akrobacia [gr.] — dynamické pohyby charakterizované otáčavým pohybom tela okolo pozdĺžnej, šírkovej a priečnej osi (spády, premety, saltá) a statické cvičenia (rovnovážne polohy, mosty);

1. súčasť športovej a modernej gymnastiky, aj špecifická disciplína v lyžovaní na snehu a na vode, aj druh moderného tanca;

2. samostatné odvetvie športu (→ športová akrobacia);

3. súhrn leteckých akrobatických prvkov (→ letecká akrobacia).

Zverejnené v auguste 1999.

Akrobacia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akrobacia