Aklavik

Text hesla

Aklavik — mesto v Kanade v Severozápadných teritóriách severne od severnej polárnej kružnice pri ľavom ramene delty rieky Mackenzie neďaleko úpätia horského pásma Richardson Mountains; 633 obyvateľov (2011). V okolí ložiská ropy a zemného plynu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. augusta 2016.

Aklavik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aklavik