Akkra

Text hesla

Akkra, angl. Accra — hlavné mesto Ghany pri Guinejskom zálive čiastočne ležiace na 8 – 12 m vysokom útese, obklopené zvlnenou nížinou; 2,070 mil. obyvateľov (2010). Hlavné finančné, obchodné, priemyselné a kultúrne stredisko štátu. Priemysel strojársky (automobilový), elektrotechnický, farmaceutický, potravinársky, textilný, drevársky. Tradičná zlatnícka výroba. Dopravná križovatka, medzinárodné letisko, morský prístav. Vzniklo v 19. stor. z 3 opevnených obchodných stredísk založených v 17. stor. Európanmi – z pevností Fort Saint James (Angličania), Fort Crevecoeur (Holanďania) a hradu Christiansborg Castle (Dáni), ktoré boli v 17. – 19. stor. strediskami obchodu s otrokmi. V 19. stor. Akkra obsadená Britmi, 1876 správne stredisko kolónie Zlaté pobrežie (aj Zlatonosné pobrežie), od 1957 hlavné mesto Ghany. Národná knižnica, archív, múzeum, divadlo (1992), katedrála (1947), vedeckovýskumné ústavy, univerzita (založená 1948, sídli na predmestí Legon).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. júla 2016.

Akkra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akkra