Akar In

Text hesla

Akar In, 1859 – 1924 — khmérsky básnik. Jeho básne sú písané prevažne klasickým veršom, vytvoril i niekoľko poém, v ktorých použil 7-slabičný alebo 8-slabičný verš, napr. Návšteva Angkóru (Nirís Angkór, 1926).

Zverejnené v auguste 1999.

Akar In [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akar