Aistis, Jonas

Text hesla

Aistis, Jonas, vlastným menom Jonas Kossu-Aleksandravičius, 7. 7. 1904 Kampiškės, dnes zatopená obec pri obci Rumšiškės, Litva – 13. 6. 1973 Washington, USA — litovský exilový básnik. Vo svojej tvorbe sa usiloval dosiahnuť súlad a harmóniu medzi individuálnym a univerzálnym. Básnické zbierky: Verše (Eilėraščiai, 1932), Intímne piesne (Intymios giesmės, 1935), Poézia (Poezija, 1940 Kaunas; 1961 New York), Katarzia (Katarsis, 1988), Zobrané spisy, zv. 1 (Raštai, tomas 1, Chicago 1988), Zobrané spisy, zv. 2 (Raštai, tomas 2, Chicago 1993) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Aistis, Jonas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aistis-jonas