aikido

Text hesla

aikido [jap.], cesta harmónie (jednoty) — moderná japonská sebaobrana; prostriedok kultivácie myslenia a tela v súlade s prírodou. Aikido existovalo už v 9. storočí ako aiki-džucu, od 1922 súčasný názov. Používa sa v sebaobrane proti neozbrojenému alebo ozbrojenému útočníkovi. Je to kodifikovaný systém s morálnymi, filozofickými a výchovnými návodmi s ucelenou metodikou rozvoja telesných a duševných síl a ich regenerácie. Uplatňujú sa zväčša horizontálne pohyby telesného centra a vertikálne pohyby paže vychádzajúce zo spôsobu práce s mečom, ktoré po spojení vytvárajú špirálovitý pohyb paže i tela. Činnosť sa riadi princípom súladu s útočníkom a jeho stálou kontrolou, t. j. princípom využitia sily súpera, princípom koncentrácie vlastnej sily, duševným princípom a princípom aiki. Zakladateľom aikida bol Morihei Uješiba (*1883, †1969). Od 1960 je organizované Medzinárodnou federáciou aikida (IAF). Na Slovensku sa rozvíja od 1989.

Zverejnené v auguste 1999.

Aikido [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aikido