Agricola, Johann

Text hesla

Agricola [-ko-], Johann(es), vlastným menom Johann Schnitter alebo Schneider, 20. 4. 1494 Eisleben – 22. 9. 1566 Berlín — nemecký spisovateľ, zberateľ prísloví, kazateľ. Stúpenec reformácie, spočiatku priateľ M. Luthera a F. Melanchtona, s ktorými sa neskôr dostal do sporu. Vytvoril prvý nemecký školský poriadok. Vydal Tristo všeobecných prísloví (Drehundert gemener Sprickwörde, 1528), rozšírených neskôr na Sedemstopäťdesiat nemeckých prísloví (Sybenhundertvnd fünfftzig Teütscher Sprichwörter, 1534), a drámu Tragédia Jana Husa (Tragedia Johannis Huss, 1537).

Zverejnené v auguste 1999.

Agricola, Johann [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agricola-johann