Agnon, Šmuel Jozef

Text hesla

Agnon, Šmuel Jozef, vlastným menom Samuel Jozef Czaczkes, 17. 7. 1888 Bučač, vých. Halič, dnes Ukrajina – 17. 2. 1970 Rehovot pri Tel Avive-Jaffe — hebrejský spisovateľ píšuci v ivrite, spočiatku aj v jazyku jidiš. Pochádzal z poľskej židovskej rodiny z vých. Haliče, od 1907 žil v Palestíne, 1913 – 24 v Nemecku, potom v Jeruzaleme. Ako kronikár chasidského židovského sveta vých. Európy opisoval v poviedkach a románoch život a tradície haličských Židov na prelome 19. a 20. stor., neskôr čerpal aj z prostredia Palestíny, štylisticky vychádzajúc z tradícií starého hebrejského písomníctva. Jeho najznámejším dielom je novela z malomestského židovského prostredia Svadobný baldachýn (Hachnasat Kala, 1933) o figliarskom otcovi zháňajúcom bohatých ženíchov a veno pre tri dcéry; v románe Včera, predvčerom (Tmol šilšom, 1945) ironicky opisuje život v Izraeli na začiatku 20. stor. ako konflikt medzi tradíciou a moderným racionalizmom, v románe Hosť na noc (Oreach natalalun, 1939) prináša na príklade rodného mestečka, ktoré navštívil 1930, obraz zániku tradičných židovských komunít v Poľsku po 1. svet. vojne. Z ďalších románov: Krivé sa stalo rovným (Vehaja Heakov lemišor, 1909), Prostý príbeh (Sipur pašut, 1935). Najvýznamnejší hebrejský prozaik 20. stor., vynikajúci rozprávač. Nobelova cena za literatúru (1966, zároveň s N. Sachsovou).

Zverejnené v auguste 1999.

Agnon, Šmuel Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agnon-smuel-jozef