Agnoletti, Fernando

Text hesla

Agnoletti [aňo-], Fernando, 6. 3. 1875 Florencia – 25. 11. 1933 tamže — taliansky spisovateľ; príslušník Garibaldiho revolučných oddielov, účastník 1. svetovej vojny. Autor populárnej bojovej piesne Trident a Terst (Trento e Trieste, 1915). Spolupracoval s časopismi Lacerba a La Voce, kde publikoval moralizujúce diela. Zanechal vojnové memoáre Zo záhrady pri Isonze (Dal giardino all’Isonzo, 1917) a zbierku veršov Sprievodca veršami (Il bordone della poesia, 1930), ktorá evokuje krajinu a postavy Toskánska.

Zverejnené v auguste 1999.

Agnoletti, Fernando [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agnoletti-fernando