Agadez

Text hesla

Agadez — mesto v centrálnej časti Nigeru, administratívne stredisko regiónu Agadez; 111-tis. obyvateľov (2012). Staré obchodné centrum a cestný uzol na okraji Sahary na vých. Transsaharskej ceste, medzinárodné letisko. V 15. stor. tuaregský sultanát, 1500 – 1600 patril k Songhajskej ríši. Hlavné turistické centrum Nigeru s minaretom a palácom sultána (prestavaný 1847); centrum umelcov a remeselníkov. Agadez v jazyku Tuaregov znamená mesto stretávania sa pútnikov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. júla 2016.

Agadez [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agadez