africko-ázijská púšťová podoblasť

Text hesla

africko-ázijská púšťová podoblasť — podoblasť floristickej oblasti paleotropis. Rozľahlé územie s veľmi chudobnou kvetenou, asi 2 200 druhov (na Sahare iba 300 druhov). Druhový endemizmus sa pohybuje len do 10 %. Vývojové vplyvy sú od juhu Afriky až po oblasť holarktis, do ktorej bývala začleňovaná.

Zverejnené v auguste 1999.

Africko-ázijská púšťová podoblasť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africko-azijska-pustova-podoblast