aerosalón

Text hesla

aerosalón [gr. + fr.] — špecializované podujatie výstavníckeho charakteru, ktorého primárnym cieľom je oboznamovať verejnosť s novinkami v leteckom priemysle.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerosalón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerosalon