aeroklub

Text hesla

aeroklub [gr. + angl.] — dobrovoľné občianske združenie osôb s právnou subjektivitou zaoberajúcich sa leteckou športovou činnosťou a parašutizmom. Podľa druhu činnosti sa aerokluby delia na kluby motorového lietania, bezmotorového lietania, lietania na ultraľahkých lietadlách, závesných klzákoch a balónoch a na parakluby. Ich riadenie zabezpečujú profesionálni pracovníci poskytujúci služby v oblasti rekreačného športu, komerčnej činnosti (letecký a parašutistický výcvik, filmovanie), parašutistického výcviku, organizovania leteckých a parašutistických športových podujatí ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Aeroklub [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aeroklub