Adžedábíja

Text hesla

Adžedábíja, Ajdábiyá — obec v sev. Líbyi v provincii Bengázi; 77-tis. obyvateľov (2010). Stredisko zavodňovanej poľnohospodárskej oblasti.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. júla 2016.

Adžedábíja [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adzedabija