adaptometer

Text hesla

adaptometer [lat. + gr.] — prístroj využívaný v lekárstve na určovanie rýchlosti, ktorou sa oko prispôsobuje zmenám intenzity svetla. Pracuje na princípe zisťovania najnižšieho jasu svietiacej súvislej plochy, ktorý ešte ľudské oko môže prijímať.

Zverejnené v auguste 1999.

Adaptometer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adaptometer