Adamkus, Valdas

Text hesla

Adamkus, Valdas, vlastným menom Voldemaras Adamkavičius, 3. 11. 1926 Kaunas — litovský politik a prezident (zvolený 4. 1. 1998, v úrade 1998 - 2003 a 2004 - 09). Bojoval v radoch litovských dobrovoľníkov proti sovietskej moci, po ich porážke odišiel 1944 s rodinou do Nemecka a 1949 do USA, kde prežil väčšinu života. Aktívne pôsobil v litovských emigrantských organizáciách, neskôr sa stal predsedom ich strešnej organizácie. Do júna 1997 koordinátor pre otázky ekológie v administratíve Bieleho domu, litovské občianstvo mu bolo vrátené 1992.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. novembra 2017.

Adamkus, Valdas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adamkus-valdas