Acre

Text hesla

Acre [ak-] — členský štát Brazílie na severozápade územia; 152 589 km2, 804-tis. obyvateľov (2015), hlavné mesto Rio Branco. Vyplnený pieskovcovou plošinou vysokou 200 – 400 m n. m., pokrytou vlhkým rovníkovým pralesom. Vlhké tropické podnebie. Významná produkcia prírodného kaučuku a brazílskeho orecha, ťažba dreva. Využívaná najmä vodná a letecká doprava, riedka cestná sieť. Cez Acre vedie Transamazonská diaľnica z Limy v Peru k pobrežiu Atlantického oceána (Transamazônica).

Územie štátu bolo dlhé roky predmetom sporu medzi Bolíviou a Brazíliou. Podľa zmluvy z Petrópolisu (1903) pripadla jeho väčšia časť Brazílii.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. augusta 2016.

Acre [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/acre