Acevedo Díaz, Eduardo

Text hesla

Acevedo Díaz [ase- días], Eduardo, 20. 4. 1851 Montevideo – 18. 6. 1921 Buenos Aires — uruguajský prozaik, autor románovej tetralógie Ismael (1888), Domorodkyňa (Nativa, 1890), Výkrik slávy (Grito de gloria, 1893) a Kopija a šabľa (Lanza y sable, 1914) o národnooslobodzovacom boji Uruguajcov proti Španielom a brazílskej okupácii. Ako pasívny, výrazovo konvenčný pozorovateľ sa zameriaval najmä na neobmedzenú moc domácich pohlavárov. Literárnu hodnotu mali i romány Brenda (1886), Samota (Soledad, 1894) a Minés (1907). Autor zbierky poviedok Boj v rozvalinách (El combate de la tapera, 1892), v ktorej vyzdvihol statočnosť obyčajných ľudí, a eseje Vojenské epochy v laplatských zemiach (Épocas militares en el Río de la Plata, 1911).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. novembra 2017.

Acevedo Díaz, Eduardo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/acevedo-diaz-eduardo