Aceh

Text hesla

Aceh [aťeh] — autonómna provincia v Indonézii na severe Sumatry; 55 392 km2, 4,732 mil. obyvateľov (2014), administratívne stredisko Banda Aceh. Str. časť územia vypĺňajú vrchy (sopka Leuser, 3 404 m n. m.) pokryté tropickými lesmi poskytujúcimi vzácne tropické drevá. Na severovýchode a juhozápade pásmo pobrežných nížin s pestovaním ryže a i. tropických plodín, na severe pestovanie kokosovej palmy, na juhu plantáže kaučukovníka, ťažba ropy a zemného plynu. Riedko osídlený kraj. Obyvateľstvo tvoria okrem Acehov aj príslušníci národností Pediri, Gayo a Malajci (napospol moslimovia).

Okolo 1500 neveľké kráľovstvo, po páde Melaky centrum obchodu s korením. Po období bojov proti Portugalčanom a Johoru dosiahol Aceh v 1. pol. 17. stor. vrchol rozkvetu. Úsilie Holanďanov o jeho podmanenie vyvrcholilo acehskou vojnou (1873 – 1903), povstalecké hnutie proti holandskej nadvláde sa podarilo potlačiť až 1913. Od 1949 je Aceh provinciou v rámci indonézskej federácie.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 2. augusta 2016.

Aceh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aceh