Abulchair

Text hesla

Abulchair, Abu’-Khair, 1412 – 1468 — uzbecký chán (od 1428) z panovníckej dynastie Šajbáníovcov, Džučiho vnuk. Vybudoval rozsiahly štát od Sibíri až po rieku Syrdarja, pod svojou vládou zjednotil Uzbekov, Kypčakov a ďalšie kočovné kmene. Okolo 1463 – 64 utrpel porážku od Kalmykov. Po jeho smrti sa štát Uzbekov rozpadol.

Zverejnené v auguste 1999.

Abulchair [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abulchair