Abú Rawáš

Text hesla

Abú Rawáš — archeologická lokalita na záp. brehu Nílu asi 10 km severne od Gízy. Dominujú jej zvyšky hrobového komplexu tretieho panovníka 4. dynastie Radžedefa nachádzajúce na najsevernejšom okraji kráľovského pohrebiska (tzv. mennoferská nekropola panovníkov Starej ríše). Pri severových. rohu pyramídy (predpokladá sa, že nebola nikdy dokončená) boli v ruinách zádušného chrámu objavené fragmenty sôch Radžedefa a príslušníkov kráľovskej rodiny. Pri jej juhozáp. rohu ležia zvyšky satelitnej pyramídy, pred jej vých. stenou, južne od zádušného chrámu, sa nachádza severo-južne orientovaná jama na pohrebný čln. Celý hrobový komplex bol obklopený ohradným múrom s oblými rohmi, ktorého zvyšky sa našli v severozáp. časti. V okolí komplexu sú hrobky súkromných osôb pochádzajúce z 3. tisícročia pred n. l.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. novembra 2017.

Abú Rawáš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abu-rawas